Akademik

Müzisyenlerin Kişilik Özellikleri, Çalgılarına Yönelik Tutumları ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi Doktora Tezi (İstanbul-2012)

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGuyqzidYo0qUULN1mqH5rsugDL3_LIc7jpw55LAiILGJ

Özel Eğitimde Müzikten Yararlanmada Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1hwXamlI1oXJzR5NBSigpmiTguzW5s7VPQZdLg7ROONh

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI VE BİREYSEL ÇALGI PERFORMANSLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=38f25b70-3415-46f7-8314-df8399ecf0ef.pdf&key=48640

Çalgı Tutum Ölçeği’nin (Ç.T.Ö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/51015/538893

Research into Musicians’ Attitudes Towards Their Instruments

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813011981